ДРУГИ ЈЕ ПРВИ. ПИСАЊЕ КАО УНИЖЕЊЕ (Житије светога Симеона Немање Светог Саве)

  • Драгомир Костић
Keywords: Свети Сава, Немања, Доментијан, Теодосије, хиперболизација, поштовање Другог, самоунижење

Abstract

У раду се говори о феномену затвореног или пригушеног говора
Светог Саве у његовом Житију светога Симеона Немање. У њему се његова улога и
значај у успостављању духовног и државнотворног утицаја у развоју Србије
минимизира до потпуне негације и деградације, а истиче улога другог, Немање, према
коме се писац до краја односи са удивљењем, поштовањем и бескрајном љубављу.Са
данашњег гледишта, то је равно чуду. Хиперболизација у оба смера: позитивна, према
другом, негативна према себи. Ово, у најмању руку, мора да збуњује читаоца, који је
упознат са делима Доментијана и Теодосија о животу Светог Саве и који се пита које
је његово право лице. Оно каквим се сам представља, или оно величанствено, смирено и
одлучно како га сликају његови биографи?

References

Сава, Свети (1986). Житије светога Симеона Немање. Сабрани списи,
приредио Димитрије Богдановић. Београд. Просвета, Српска књижевна задруга.
Сава, Свети (1986). ,,Служба светом Симеону”. Сабрани списи, приредио
Димитрије Богдановић. Београд. Просвета, Српска књижевна задруга.
Сава, Свети (1986). ,,Карејски типик”. Сабрани списи, приредио Димитрије
Богдановић. Београд. Просвета, Српска књижевна задруга.
Сава, Свети (1986). ,,Хиландарски типик”. Сабрани списи, приредио Димитрије
Богдановић. Београд. Просвета, Српска књижевна задруга.
Сава, Свети (1986). ,,Писмо Спиридону”. Сабрани списи, приредио Димитрије
Богдановић. Београд. Просвета, Српска књижевна задруга.
Сава, Свети (1986). ,,Упутство ономе који хоће да држи овај псалтир”. Сабрани
списи, приредио Димитрије Богдановић. Београд. Просвета, Српска књижевна задруга.
Немања, Симеон (1986). ,,Хиландарска повеља Симеона Немање” Свети Сава,
Сабрани списи, приредио Димитрије Богдановић. Београд. Просвета, Српска књижевна
задруга.
Сава, Свети – Стефан Првовенчани (1997). Житије светог Симеона, превео
Драгутин Костић, приредио Томислав Јовановић. Крагујевац: Кантакузин.
Аверинцев, Сергей Сергеевич (2004). Поэтикаранне византийской литературы.
Москва: СПб, Азбука-классика.
Богдановић, Димитрије (1986). ,,Свети Сава”. Предговор. Сабрани списи,
приредио Димитрије Богдановић. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
Богдановић, Димитрије (1986). Историја старе српске књижевности. Београд:
Српска књижевна задруга.
Бојовић, Драгиша (2017). ,,О једној необичној симбиози јеванђељских прича у
Савином Житију Светога Симеона и трагом његових паралела”. Крагујевац: Лицеум,
год. XXIII, бр.18, стр. 71-77.
Бојовић, Драгиша (2009). ,,Књижевно-теоријско обликовање суштине”.
Предговор. Александар Наумов, Старо и ново, Студије о књижевности православних
Словена, Ниш: Центар за црквене студије, стр. 5-8.
Бојовић, Драгиша (2003). Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност.
Ниш - Косовска Митровица: Центар за црквене студије - Филозофски факултет.
Доментијан (1988). Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона. Београд:
Просвета, Српска књижевна задруга.
Јухас-Георгијевска, Љиљана (1997). ,,Српска средњовековна житија”.
Предговор. Стара српска књижевност, Житија. Београд: Завод за уџбенике.
Кашанин, Милан (1975). Српска књижевност у средњем веку. Београд:
Просвета.
Крстић, Анђелко (1932). Трајан. Скопље: ,,Немања”, Задужбинска штампарија
Вардарске бановине.
Маринковић, Радмила (1986). ,,Савин извештај о боловању и смрти његовог оца
Симеона”. Београд: Књижевност, бр. 8-9, стр. 1238-1247.
Маринковић, Радмила (1986). ,,Како је Сава Немањић градио књижевни лик
Стефана Немање” (750 година од смрти светог Саве). Београд: Књижевне новине, год.
XXXVII, бр. 702, стр. 12-13.
Маринковић, Радмила (1986). ,,Почеци формирања српске биографске
књижевности”, Друга и трећа глава Хиландарског типика. Београд: Институт за
књижевност и уметност, стр. 7-27.
Павловић, Миодраг (1964). Антологија српског песништва (XIII – XX век).
Београд: Српскакњижевназадруга.
Поповић, Павле (2001). Стара српска књижевност, приредила Радмила
Маринковић. Београд: Завод за уџбенике.
Радојчић, Ђорђе Сп. (1962). Развојни лук старе српске књижевности. Нови
Сад: Матица српска.
Радојчић, Ђорђе Сп. (1963). Творци и дела старе српске књижевности.
Титоград: Графички завод.
Свето писмо (1950). Свето писмо Старога и Новога завјета. Превео Стари
завјет Ђ. Даничић, Нови завјет превео Вук Стеф. Караџић. Њујорк – Лондон: Савет
библиских друштава.
Станојевић, Станоје (1935). Свети Сава. Београд: Државна штампарија
Краљевине Југославије.
Теодосије (1988). Житије Светога Саве. Житија. Београд: Просвета, Српска
књижевна задруга.
Published
2019-10-08