ДОПРИНОС СВЕТОГ САВЕ ХЕРМЕНЕУТИЦИ

  • Слађана Алексић
Keywords: Свети Сава, стара српска књижевност, херменеутикa, светосавље, молитвомислије

Abstract

Петар Милосављевић у хрестоматији „Књижевнотеоријска
мисао у Срба I” (2011), представља радове српских мислилаца кроз историју. Текстови
показују да је теоријска мисао у Срба присутна у средњем веку и представља траг о
континуитету. Из обимне књиге „Законоправило“ Светог Саве (штампана је само
прва књига 2004.) Милосављевић издваја два текста: Пролог „Законоправилу“ у којем
је изнет поглед на писану реч оснивача Српске православне цркве, и текст Тумачење
стиха: „Господе, Исусе Христе Боже наш, помилуј нас!“. У раду се осветљава
књижевнотеоријски допринос Светог Саве кроз увид у религиозне ствавове Пролога
који чине основ старе српске књижевности. Тумачење стиха сведочи о способности
интерпретације Светог Саве у духу идеја православне цркве.

References

Петар Милосављевић у хрестоматији „Књижевнотеоријска
мисао у Срба I” (2011), представља радове српских мислилаца кроз историју. Текстови
показују да је теоријска мисао у Срба присутна у средњем веку и представља траг о
континуитету. Из обимне књиге „Законоправило“ Светог Саве (штампана је само
прва књига 2004.) Милосављевић издваја два текста: Пролог „Законоправилу“ у којем
је изнет поглед на писану реч оснивача Српске православне цркве, и текст Тумачење
стиха: „Господе, Исусе Христе Боже наш, помилуј нас!“. У раду се осветљава
књижевнотеоријски допринос Светог Саве кроз увид у религиозне ствавове Пролога
који чине основ старе српске књижевности. Тумачење стиха сведочи о способности
интерпретације Светог Саве у духу идеја православне цркве.
Петровић, М. (1990). О Законоправилу и Номоканону Светог Саве, Београд:
Култура.
Петровић, М. (2013). Црквенограђански значај Законоправила Светога Саве
srbinaokup.info/?p=11083
Поповић, Ј. (2001). Православна црква и екуменизам: Светосавље као
философија живота, Београд: Наследници Оца Јустина, Ваљево: Манастир Ћелије.
Поповић, П. (1934). Литерарни рад Светога Саве, Београд: Братство.
Радовановић, Б. (2015). Аспекти међусобних хришћанских и културолошких
утицаја Срба и Руса у периоду од 10. До 16. Века, Центар за црквене студије,
Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Ниш: Међународни
центар за православне студије, 109-121.
Ракићевић, архимандрит Тихон (2015). „Шта је читао Свети Сава у Студеници
1206/7. године“. Правосалвље, бр. 1149, 14-18.
Свети Марко Ефески, Беседа у Добротољубију, у Исусова молитва: кључ
духовних радости (2014). Манастир Рукумија.
Свети Сава, Сабрани списи (1986). Предговор Свети Сава, Димитрије
Богдановић, Београд: БИГЗ.
Св. Сава Србски (2014). Свети Симеон. Житије и служба, манастир Рукумија.
Свети Сава (2011). Пролог, у књизи Петра Милосављевића
Књижевнотеоријска мисао у Срба, Прва књига, Бања Лука: Бесједа, Београд: Ars Libri.
Свети Сава (2011). Тумачење стиха, у књизи Петра Милосављевића
Књижевнотеоријска мисао у Срба, Прва књига, Бања Лука: Бесједа, Београд: Ars Libri.
Свети краљ Стефан Првовенчани (2016), Цетиње, Београд: Митрополија
црногорско-приморска.
Списи Светог Саве (1928). Издао В. Ћоровић, Београд.
Свети Сава (1995). Приредили Крсто Миловановић, Димитрије Калезић,
Београд: Народно дело.
Српске славе и празници (2015), Београд: Вулкан.
Стара српска књижевност I (1970). Предговор, избор и редакција др Драгољуб
Павловић, Нови Сад: Матица српска, Београд: Српска књижевна задруга.
Старе српске биографије (1924). Превео М. Башић, Београд.
Трифуновић, Ђ. (2009). Стара српска књижевност, Београд: Чигоја штампа.
Трифуновић, Ђ. (1990). Азбучник српских средњовековних књижевних појмова,
Београд: Нолит.
Црњански, М. (2011). Свети Сава, Преузето из Сабраних дела Милоша
Црњанског на основу првог издања из 1934, Београд.
Ћоровић, В. (2005). Илустрована историја Срба. Друга књига, Београд:
Политика, Народна књига.
Published
2019-10-08