СЛИКА СВ. САВЕ У УЏБЕНИЦИМА ИСТОРИЈЕ У XIX ВЕКУ

  • Светозар Бошков
Keywords: Св. Сава, уџбеници, школе, средњи век, црква, историја, Немањићи.

Abstract

Уџбеници историје представљају један од основних показатеља
времена у којем су настали. Одабиром садржаја и наставних јединица, које су
представљене у уџбеницима, може да се креира читав низ идеја и знања у образовању
једног народа. Проучавањем њиховог садржаја откривамо идеје, циљеве и задатке које
аутор жели да нам представи. У овом раду представићемо уџбенике из XIX века са
посебним освртом на приказ деловања св. Саве у српској историји и посебно на догађаје
из његовог живота који су били пресудни за образовање српских ђака у то време.

References

Башић, Миливоје (1924): Старе српске биографије. Београд: Штампарија
„Макарије“.
Бошков, Светозар (2017): Стефан Првовенчани и питање српске државности у
уџбеницима историје средином XIX века. Српска краљевства у средњем веку. Краљево:
Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, град
Краљево.
Вучићевић, Никола Ђ. (1864): Исторiя србскогъ народа за основне србске
школе. Београд: Државна штампарија.
Давидовић, Димитрије (1846): Исторiя народа србскогъ (печатана у Вiени
године 1821.). Београд: Кньигопечатньи Княжества Србiє.
Ђурић, Војислав (ур.) (1979): Сава Немањић – Свети Сава. Историја и
предање. Београд: Српска академија наука и уметности.
Коматина, Ивана (2016): Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века.
Београд: Историјски институт.
Крстић, Никола (1860): Кратка исторiя србскогъ народа за основне србске
школе. Београд: Државна штампарија.
Крстић, Никола (1862): Историја србског народа. Београд: Државна
штампарија.
Лукин Лазић, Сима (1894): Кратка повјесница Срба од постања српства до
данас. Загреб: штампарија Карла Албрехта.
Медаковић, Данило (1851): Повъстница Србског народа. Нови Сад: Народ.
кньигопечатни Дан. Медаковића.
Оболенски, Димитрије (1991): Шест византијских портрета. Београд: Српска
књижевна задруга.
Станојевић, Станоје (1935): Свети Сава. Београд: Државна штампарија
Краљевине Југославије.
Суботић, Јован (1853): Рецензія дěла: Повěсница Србскогъ народа одъ найстарі
времена до год. 1850. одъ Дан. Медаковића. Сербскій лěтописъ, год.. 27, част 1, 116–205.
Ћирковић, Сима (1995): Срби у средњем веку. Београд: Идеа.
Ћирковић, Сима (ур.) (1998): Свети Сава у српској историји и традицији.
Београд: Српска академија наука и уметности.
Published
2019-10-08