БОГОСЛУЖБЕНИ АСПЕКТИ СВЕТОСАВСКОГ ПРЕДАЊА

  • Предраг Петровић
Keywords: Свети Сава, Доментијан, светосавље, беседа, Црква, исповедање вере, Тајна Христова, богослужење, символизам

Abstract

Дело Светог Саве углавном се своди на његове беседничке
способности. Беседништво у хришћанском смислу речи подразумева много дубље
истине постојања које се могу препознати само у еклисиолошком приступу целокупној
стварности. Библијски литерарни символизам језиком Духа Светога открива
стварност око нас као богослужбено-символичну реалност. Доментијан указује управо
на такав, дубоко црквени етос којим је Свети Сава говорио. Библијски начин његових
казивања говори о стравичној озбиљности човековог постојања кога човек најчешће
није свестан. Због тога је инсистирање на црквеном етосу као на крајеугаоном камену
постојања најважнији моменат нашег живота.

References

Βασίλειος Μέγας, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεῦματος, PG 32, 188. Migne, Jacques Paul,
Ἑλληνικὴ Πατρολογία-Patrologia Graeca-PG, Paris, 1857. Reprint, Κέντρον πατερικῶν
ἐκδόσεων, Γενικὴ ἐπιμέλεια τῆς ἑλληνικῆς ἐκδόσεως ὑπὸ Ἱερέως Ἰωάννου Κ. Διώτι, Ἀθῆναι,
1987.
Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος ΛΗ’, (εἰς τὰ Θεοφάνια), PG 36, 313B.
Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τὸν Ἡσαΐαν Ὁμιλίαι, PG 56, 135A.
Аврамовић, Сима 2009, Rhetoriкe Techne, Службени гласник, Београд.
Доментијан 1988, Живот Светога Саве и живот Светога Симеона, Просвета,
Српска књижевна задруга, Београд.
Јевтић, Атанасије 2004, Богословље Светога Саве, Манастир Тврдош, братство
Св. Симеона Мироточивог, Требиње.
Милаш, Никодим 1896, Правила Православне Цркве са тумачењима, Наклада
књижаре А. Пајевића, Нови Сад, репринт, Истина: Издавачка установа Епархије
Далматинске, Београд-Шибеник, 2004.
Фундулис, Јован 2010, Омилитика-црквено проповедништво, Епархија Жичка,
Краљево.
http://pouke.org/upload/fajlovi/knjige/nove/Sabrani_spisi_Sv_Save.pdf
Published
2019-10-08