MIRACULOUS HEALINGS DONE BY SAINT SAVA

  • Слободанка Илић-Тасић

Abstract

The gift of doing wonders is one of the greatest gift that the Lord gives only to the people truly great in their strenght in faith. Saint Sava was one of those men. We have testimonies of the monks of Hilandar to prove that as well as testimonies of the great Serbian men of pen - Domentijan and Teodosije. Numerous miraculous healings done by Saint Sava havve been noted down in the hagiographies. According to the words of St. Nicola Velimirovic, Saint Sava was respected and beloved by all the people from Balkan, and "to the Serbian people he gave a Christian soul, which did not fail with the failure of the Serbian state".

References

1. Бојовић Д. Молитве Светога Саве. ЦИП - Католигизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд, Пунта, Ниш 2002.
2. Доментијан. Житије Светог Саве. У:Старе српске биографије. Просвета, Београд 1975; 58.
3. Теодосије. Житије Светог Саве. У: Старе српске биографије. Просвета, Београд 1975; 113,115,117-119, 134,137,142,149-151, 171,172.
4. Ларше Ж-К. Теологија болести. Центар за црквене студије, Ниш, Арс либри, Београд.
5. Илић-Тасић С. О епилепсији у Новом завету и у Житијима светих. Источних. Источник Часопис за веру и културу 2002; 41:82-96.
6. Радојичић С. Чудесна оздрављења и свети лекари у старом српском сликарству. У: 700 година медицине у Срба. САНУ, Београд 1971; 77-93.
7. Катић Р. Српска средњовековна медицина. Дечје новинме, Горњи Милановац 1990; 77-85.
8. Јовић Н. Мартиновић. Ж, Јанчић Ј. Епилепсија у српским средњевековним медицинским и другим списима. Срп арх целок лек Срп арх целок лек 1992; 120 (11- 12):367-70.
9. Јовић Н, Јанчић-Стефановић Ј. Чудесна исцељења у живопису манастира Дечами. Срп арх целок лек 1999; (7-8=: 291-296.
10. Јанковић МС., Сокић БД, Лавић МЗ, Шушић В, Стојсављевић Н, Друловић Ј. Епилепсија, епоними и покровитељи (историјат западних цивилизација). Срп арх целок лек 1996; 124 (5-6): 162-5.
11. Илић-Тасић С. Епилепсија код светитеља. Црквене студије, Ниш, 2004; 1:
363-380.
12. Свети Јован Лествичник, друго издање, превод са грчког, предговор и
коментари Димитрије Богдановић. Сфаирос, Београд 1988. ЈУ ИСБН 86-81277-05-7.
13. Св. Николај Велимировић. Владика Николај Изабрана дела у 10 књига, књига 10: Молитве на језеру, Песме молитвене, Молитве, Жетве Господње, Једини човекољубац. Глас цркве Ваљево, БИГЗ Београд 1996.
14. Самарџија Б. Различита схватања о пореклу болести. У: Мрежа над безданом. Препород, Београд 2000; 71-76.
15. Крмпотић В. Брдо изнад облака. Глобус, Загреб 1989; 325.
16. Туцаков Ј. Допринос Светог Саве унапређењу здравствене културе у средњевековној Србији. У: Сава Немањић - Свети Сава - историја и традиција. САНУ, Београд 1976; 269-77.
17. Дуке ЈА. Хандбоок оф Медицинал Хербс (6), СРС Пресс, Инц Боца Ратон, Флорида 1985.
18. Коларић И.: Свети Сава српски харизма и мит. Просвета 1995; Ниш.
19. Влајић С: Први светски антихришћански рат Теслина открића у одбрани хришћанства. Мирослав, 1999; 21, 64.
20. Св. Николај Велимировић. Прилог. Линц 2001; 30-32, 68-69, 405,414,479-
480,684.
21. Богдановић Д. Старе српске биографије (Предговор, Напомене и
објашњења). Просвета, Београд 1975; 271.
22. Јеротић В. Хришћанство и медицина. Црквене студије, Ниш, 2004; 1: 351-
357.
23. Ристић В. : Исихазам у Србији, Свети Сава биографија. Центар за
црквене студије, Ниш, Пунта, 2006; Ниш, 85-118.
Published
2008-10-06